Lab Maintenance Update: We’ll be closed for maintenance from September 15th to 22nd. We apologize for any inconvenience and look forward to assisting you when we reopen.

Najczęściej zadawane pytania

PhytoVista Laboratories oferuje badania analityczne profilu kannabinoidów, terpenów, badania stabilności i autentyczności. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

jak możemy pomóc?

Lub przejrzyj tematy poniżej

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, musisz wypełnić formularz konta klienta, który jest wysyłany za pośrednictwem Docusign. Wypełnij formularz Skontaktuj się z nami i kliknij ‘Wyślij’ Wyślij swoje próbki do analizy na ten adres – PhytoVista Laboratories, The Grey Building, Stubbs Lane, Beckington, BA11 6TE.

Czas realizacji zależy od wybranej analizy, ale zazwyczaj mieści się w przedziale 2-10 dni roboczych od otrzymania próbki.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt
.

PhytoVista Laboratories jest akredytowane przez UKAS, krajową jednostkę akredytacyjną w Wielkiej Brytanii. Akredytacja ISO/IEC 17025:2017 obejmuje ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Akredytowane badania kannabinoidów w PhytoVista Laboratories są obecnie dostępne dla olejów i napojów z CBD.
Akredytacja jest procesem, w którym laboratoria są oceniane przez UKAS (Brytyjski Urząd Akredytacyjny) na podstawie ujednoliconych, międzynarodowych kryteriów zapewnienia jakości, dokładności, wiarygodności i wydajności. Akredytacja ISO/IEC 17025:2017 oznacza pozytywne ukończenie audytu zgodnie z normą ISO 17025 oraz koncentrację laboratorium na ciągłym doskonaleniu. Proces akredytacji ma na celu zapewnienie, że laboratoria dostarczają wiarygodnych wyników badań, przy jednoczesnym zminimalizowaniu występowania błędów w badaniach analitycznych. Akredytacja daje klientowi pewność, że wybiera wiarygodne i skoncentrowane na utrzymaniu jakości laboratorium.

Po otrzymaniu próbki wystawiamy klientom fakturę, a płatność dokonywana jest przelewem bankowym. Uwaga: wyniki badań wysyłamy dopiero po otrzymaniu płatności.

Oferty cenowe/ faktury wystawiamy tylko w funtach brytyjskich.

Minimalna ilość próbki do badań uzależniona jest od rodzaju matrycy i analizy. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

Przed wysłaniem próbki do badań, zostaniesz poinformowany o minimalnej ilości, jaką należy dostarczyć do laboratorium z uwzględnieniem matrycy i wybranych analiz. Nie rozpoczniemy analizy bez wystarczającej ilości materiału do analizy. Jeśli ilość próbki będzie niewystarczająca, skontaktujemy się z Tobą w celu dostarczenia większej ilości materiału do badań.

Każdy pojemnik z próbką powinien być opatrzony etykietą z opisem produktu i numerem partii. Powinien być do nich również dołączony wypełniony formularz lub jasna informacja o tym, kto jest stroną zlecającą badanie. Upewnij się, że próbka materiału poddawanego analizie jest reprezentatywna. Jeżeli pobierasz próbkę materiału przechowywanego luzem, unikaj pobierania podpróbek tylko z góry lub tylko z dołu. Przed pobraniem próbki całość należy dobrze wymieszać. Wszystkie próbki są przechowywane do trzech miesięcy od momentu otrzymania wyników przez klienta.

Oferujemy doradztwo w zakresie omówienia certyfikatów analiz i wyników badań. Jako przedsiębiorcy działający na rynku spożywczym powinni Państwo być świadomi swoich ustawowych obowiązków. Doradztwo w tym zakresie wykracza poza zakres usług oferowanych przez PhytoVista Laboratories.

Aby zaktualizować swoje dane kontaktowe, możesz poprosić o nowy formularz konta Docusign za pośrednictwem poczty elektronicznej, dzięki temu będziemy mogli zaktualizować Twoje dane w systemie.

Po otrzymaniu próbek wysyłamy e-mail z potwierdzeniem, który zawiera opis próbki, numer partii, planowany termin otrzymania wyników oraz szczegóły dotyczące wybranych analiz. Jest to dobry moment na wprowadzenie zmian w zamówieniu. W dowolnym momencie możesz zlecić również wykonanie dodatkowych analiz. Jeśli ilość próbki będzie niewystarczająca, skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dosłanie większej ilości materiału do badań.

Analiza kannabinoidów jest wykonywana zgodnie ze specyfikacjami wyszczególnionymi w arkuszu informacyjnym ‘Analizy kannabinoidów’, przesyłanym na żądanie. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami, wyniki podawane są do granicy oznaczalności (LOQ).

Wyniki przedstawiane są w standardowych jednostkach przyjętych dla branży. Jednostki miary są szczegółowo opisane w naszym arkuszu informacyjnym, dotyczącym analizy kannabinoidów, przesyłanym na żądanie.

Zgodnie z Wykazem 2 w części II Ustawy o nadużywaniu narkotyków z 1971 r. (MDA 1971) konopie są na liście substancji kontrolowanych klasy B. Jest to również wymienione w Wykazie 1 Rozporządzenia o nadużywaniu narkotyków z 2001 (MDR 2001).CBD jako substancja wyizolowana w czystej postaci, nie podlega kontroli zgodnie z MDA 1971 / MDR 2001. Najprawdopodobniej produkt będzie podlegał kontroli, jeżeli znajdą się w nim jakiekolwiek kontrolowane kannabinoidy (np. THC lub THCV). Aby CBD i inne produkty zawierające kannabinoidy były dostępne do spożycia przez ludzi, a ich posiadanie było zgodne z prawem, muszą one spełniać kryteria wyłączenia produktu z kontroli zawarte w Rozporządzeniu 2 MDR 2001 lub definicję CBPM zawartą w Wykazie 2 MDR 2001. Rozporządzenie 2 MDR 2001 przewiduje, że niektóre produkty mogą być uznane za “wyłączone” z kontroli, jeśli “żadna część składowa produktu lub preparatu nie zawiera więcej niż jeden miligram substancji kontrolowanej”. Z punktu widzenia Biura Krajowego jednostką miary dla “wartości progowej 1 mg” jest “pojemnik” (butelka lub opakowanie), a nie standardowa dawka danego produktu. W związku z tym prosimy naszych klientów, aby potwierdzili spełnienie kryteriów produktu objętego zwolnieniem z kontroli, poprzez zaznaczenie wszystkich trzech pól w Formularzu konta klienta

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania lub komentarze dotyczące świadczonych usług. Cenimy sobie Państwa uwagi i staramy się zaspokajać potrzeby naszych klientów.

Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie lub telefonicznie pod numerem +44 01373 470 418.

lorem ipsum solor dolor