Lab Maintenance Update: We’ll be closed for maintenance from September 15th to 22nd. We apologize for any inconvenience and look forward to assisting you when we reopen.

Badanie stabilności produktu

Stabilność produktu jest ważnym czynnikiem w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa jego stosowania

Aby określić okres trwałości produktu, przeprowadza się badania stabilności, których celem jest symulacja warunków środowiskowych, w jakich produkt będzie przechowywany po wprowadzaniu go na rynek i po dotarciu do konsumenta. Wyróżniamy dwa rodzaje czynników, które mogą wpływać na stabilność produktów. Są one klasyfikowane jako wewnętrzne i zewnętrzne. Czynniki wewnętrzne obejmują aktywność wody, dostęp tlenu, aktywność mikrobiologiczną i stosowanie środków konserwujących. Czynniki zewnętrzne związane natomiast są z zewnętrznymi warunkami przechowywania. Na przykład: temperatura, wilgotność względna (RH), ekspozycja na światło (UV i IR). Ponadto, reakcje degradacji, takie jak utlenianie, redukcja, hydroliza czy racemizacja, również mają istotny wpływ na stabilność produktu.

Wiele czynników może mieć wpływ na stabilność CBD. Bardzo ważnym parametrem wydaje się być również temperatura. Według niektórych badań, CBD wydaje się być bardziej stabilne w niższych zakresach temperatur. CBD jest również wrażliwe na utlenianie. Ekspozycja na światło wydaje się wywoływać reakcję rozpadu CBD pod jego wpływem, co w praktyce jest przykładem reakcji utleniania CBD. Bardzo ważne dla produktów zawierających w swoim składzie CBD są odpowiednie warunki przechowywania, ponieważ w niekorzystnych warunkach produkty te mogą być niestabilne. Staje się to bardzo ważne dla każdego sprzedawcy detalicznego jak i producenta artykułów zawierających w swoim składzie CBD, ponieważ jego degradacja w produkcie w miarę upływu czasu będzie oznaczać błędne informacje na etykietach i może wpływać na reputację całej marki.

PhytoVista Laboratories posiada gotowe rozwiązania umożliwiające przechowywanie produktów w zróżnicowanych warunkach, przez różne okresy czasu. Następnie, zgodnie z protokołem określonym przez klienta, w wyznaczonych terminach pobierania próbek, umożliwiamy wykonanie wszystkich wymaganych badań. Przykładowe badania mogą obejmować analizę: profilu kannabinoidów, zawartości terpenów, czystości mikrobiologicznej, aktywności wody itp.

Dlaczego warto wybrać PhytoVista Laboratories jako laboratorium badające Twoje produkty z CBD?

PhytoVista Laboratories oferuje:

Fachowe doradztwo i omówienie wyników

Laboratorium badawcze na terenie Wielkiej Brytanii spełniające brytyjskie wymagania prawne

Szybkie opracowanie i dostarczenie wyników

Renomowane laboratorium badawcze

Profesjonalna i miła obsługa