Lab Maintenance Update: We’ll be closed for maintenance from September 15th to 22nd. We apologize for any inconvenience and look forward to assisting you when we reopen.

Badanie autentyczności CBD

Zafałszowania produktów stanowią poważny problem w wielu branżach, który w coraz większym stopniu wymaga monitorowania i regulacji.

Badanie autentyczności CBD

Zafałszowania produktów stanowią poważny problem w wielu branżach, który w coraz większym stopniu wymaga monitorowania i regulacji.

Wraz z rozwojem rynku produktów zawierających w swoim składzie CBD, poszukiwanie używanie do produkcji tanich surowców, takich jak sztucznie wytwarzane CBD, może stać się dużym problemem. Istnieje szereg badań potwierdzających stosowanie sztucznie otrzymanych kannabinoidów i ich potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Kluczową kwestią jest poszukiwanie dowodów na zafałszowania produktów niskiej jakości, tanim, syntetycznym CBD.

Mogą się zdarzyć dwa sposoby zafałszowań. Pierwszym z nich jest sprzedaż CBD jako substancji pochodzenia naturalnego, kiedy w rzeczywistości zostało ono zsyntetyzowane. Drugi sposób zafałszowań polega na tym, że syntetyczne CBD może zostać dodane do naturalnego CBD w celu obniżenia kosztów. Jest to nie tylko istotny problem w kwestii nadużyć finansowych, ale również ryzyko wprowadzenia „zanieczyszczeń” uznanych za skażenie niebezpieczne, a tym samym stworzenie zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Rozróżnienie (-)-CBD i (+)-CBD tradycyjną metodą przy użyciu HPLC-DAD jest niemożliwe. PhytoVista Laboratories opracowało specjalną metodę separacji, połączoną z detekcją LC-MS, która jest w stanie rozróżnić obie formy. Wynik podany w certyfikacie wyrażony jako procentowy nadmiar enancjomeryczny (% ee), jest miarą czystości optycznej stosowaną dla substancji chiralnych. Wynik jest stopniem obrazującym różnice między ilością cząsteczek jednego i drugiego rodzaju. Przykładowo, jeśli otrzymasz wynik 99,5% oznacza to, że próbka ma wysoką czystość i nie ma dowodów na jej fałszowanie syntetycznym CBD niskiej jakości.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości w tej kwestii lub chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt przy użyciu formularza kontaktowego.

Dlaczego warto wybrać PhytoVista Laboratories jako laboratorium badawcze w obszarze CBD?

PhytoVista Laboratories oferuje:

Fachowe doradztwo i omówienie wyników

Laboratorium badawcze na terenie Wielkiej Brytanii spełniające brytyjskie wymagania prawne

Szybkie opracowanie i dostarczenie wyników

Renomowane laboratorium badawcze

Profesjonalna i miła obsługa

Contact Us